แป้งผสมอาหาร

สร้างผลิตภัณฑ์แป้งอาหารใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยตะแกรงที่ติดตั้งระบบทำความสะอาดแบบ Ultrasonic system หรือตะแกรงแบบ NYLON MESH ของ AMKCO ที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะปลอดภัยจากการปนเปื้อนของวัสดุแปลกปลอมต่างๆ ตามข้อกำหนดของมาตราฐานสากล

Visitors: 1,008