Multi deck machine

เครื่องร่อนรุ่นหลายชั้น ติดตั้งตะแกรงกรองที่มีขนาดรูตะแกรงต่างๆ กัน สำหรับงานคัดแยดขนาดจากวัตถุดิบที่มีหลายๆ ความละเอียด พร้อม distribution frame ที่ช่วยให้ผงที่กรองผ่านตะแกรงชั้นบน สามารถไหลกลับเข้ามาอยู่กลางเครื่องเพื่อให้สามารถใช้งานพื้นที่ตะแกรงกรองได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เครื่อง AMKCO multi deck ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง
 

Visitors: 160