ผงเคมี

เครื่องร่อน AMKCO ได้รับความนิยมในการใช้งานร่อนแยกผงเคมีชนิดต่างๆ เช่น Silica Bentonite ผงทราย และ Clay bath ซึ่งเป็น wet process ในกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์ มาอย่างยาวนาน
เครื่องของเราสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิ่ม productivity รวมถึงยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นด้วยเครื่องขนาดเล็กที่ใช้ในการทดสอบของห้องปฎิบัติการอีกด้วย
 
Visitors: 1,008