น้ำกะทิ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำกะทิของไทยไปสู่่สากล ด้วยการใช้เครื่องร่อนของ AMKCO เพื่อการกรองแยกกากออกจากน้ำกะทิ

เราได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าจนเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตน้ำกะทิเกือบทุกรายในประเทศไทย และภูมิภาค ASEAN. มาอย่างยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน

Visitors: 1,008