แป้งมันสัมปะหลัง

เครื่อง AMKCO รุ่น "Auxiliary Series" เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมที่สุดในอุตสากรรมแป้งมันสัมปะหลัง และแป้งชนิดอื่นๆ ในกระบวนการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมก่อนการบรรจุ เนื่องจากสามารถรองรับอัตราการไหลได้มาก และมีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่มีขนาดเครื่องที่เล็กกว่าคู่แข่งทั่วไป จึงทำให้สามารถเปลี่ยนทดแทนได้อย่างง่ายดาย และยังทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และการบำรุงรักษา และด้วยระบบทำความสะอาดตะแกรงแบบอัตโนมัติแบบ PP Slider ของเรา จึงทำให้ตะแกรงของเครื่อง AMKCO ไม่มีปัญหาการตัน และไม่ยุ่งยากในการดูแลเหมือนระบบ Ultrasonic ที่ใช้งานกันทั่วไป


 

 

 

Visitors: 1,008