น้ำตาลทราย

ด้วยการออกแบบระบบการถอดและการประกอบตะแกรงที่ง่าย และรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าชื่นชอบในเครื่อง Multi-deck ของ AMKCO สำหรับใช้ในกระบวนการคัดแยกขนาดเม็ดน้ำตาล ออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และยังนิยมใช้เครื่องรุ่น Straight-flo ของเราในกระบวนการร่อนแยกสิ่งแปลกปลอมขั้นสุดท้ายก่อนการบรรจุอีกด้วย

Visitors: 1,008